Договор за безвъзмездна финансова помощ

Лирекс Хай Тех АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект „Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19“


Лирекс Хай Тех АД подписа договор за безвъзмездна финансова помощ по проект BG16RFOP002-2.077-1442-C01 - Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19.


Периодът на изпълнение на договора е 3.2.2021 – 3.5.2021 г.


Основна цел на проекта е Осигуряването на оперативен капитал за българските средни предприятия за справяне с последиците от пандемията COVID-19.


Чрез изпълнението на проекта Лирекс Хай Тех АД ще постигне положителен ефект за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19. Благодарение на полученото по настоящия проект по ОП "Иновации и конкурентоспособност" финансиране, дружеството ще затвърди своята стабилност в сегашната кризисна ситуация и предвид изградените през годините капацитет и клиентска мрежа, ще продължи да демонстрира постоянно положително развитие, запазване и създаване на нови работни места, увеличаване на броя на клиентите и разширяване на продуктовото си портфолио.

---------------------------------- www.eufunds.bg ------------------------------------


Проект BG16RFOP002-2.077-1442-C01 финансиран от Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.дата: 4 Февруари 2021

5 преглеждания0 коментара

Последни публикации

Виж всички