IT Risk Assessment Checklist

Оценката на IT риска трябва да бъде в основата на вашата стратегия за IT сигурност. Разберете какви събития могат да повлияят негативно на вашата организация и какви пропуски в сигурността представляват заплаха за вашата критична информация. Можете да вземате по-добри решения за сигурност и да предприемате по-интелигентни проактики "IT Risk Assessment Checklist" на Netwrix.


Прочетете цялият списък. Вижте го тук или го поискайте от вашия личен търговец.

0 преглеждания
LIREX-hightech-logo-rgb.jpg